Köp- och leveransvillkor

Produktinformation och pris

All information om våra produkter för utvändig tvätt i tvättgatan och vad som ingår finns under menyval Välj tvättprogram, även påfyllning av spolarvätska.

Produktinformation och pris för våra tjänster i bilvårdscentret finns utförligt beskrivet i bokningssytemet under menyval Boka bilvård. Varje produkt och tjänst anges med pris inklusive moms och övriga avgifter. Totala kostanden för köpet framkommer tydligt innan slutligt köp eller beställning görs och inkluderar alla avgifter.

Försäljningsvillkor

Vid användning av våra produkter för utvändig tvätt i vår tvättgatan eller vid köp av spolarvätska måste kontot alltid laddas i förväg med ett saldobelopp. Du väljer själv vilket belopp du ska betala in som saldo, vid högre saldoladdning tillkommer mer rabatt som ger dig ett större värde att tvätta för. Rabatterna framgår vid val av saldobelopp och redovisas på ditt konto efter köp som aktuellt saldo att tvätta för. Vid besök hos anläggningen räknas saldot ner efter din användning av produkter genom automatisk avläsning eller scanning av QR-kod.

Vid bokning av tjänster i bilvårdscentret genom bokningssystemet skickas en bekräftelseförfrågan till oss, du betalar inget i förskott utan betalning görs alltid på plats när bilen hämtas ut. Din bokning behöver alltid bli bekräftad av oss via telefon eller e-post för att vara giltig. Efter bekräftad bokning behöver du meddela oss via telefon, e-post eller muntligen för att avboka din tid.

Redan inbetalt saldo avser endast förbrukning av utvändig tvätt i vår tvättgata och vid köp av spolarvätska. Återbetalning av ej förbrukat saldo kan inte göras under 150 kr. Kundkonton som inte har varit aktiva under 2 års tid avslutas och kvarstående saldo återbetalas inte.

Leveransvillkor

Vid köp av saldoinsättningar och efter tecknande av abonnemang kan du omedelbart använda dig av våra produkter under våra öppettider.

Vid bokning av tjänster i bilvårdscentret gäller utsatt tid enligt bekräftelse från oss.

Vi erbjuder inte hämtning och lämning, du som kund bär ansvaret för att lämna och hämta bilen hos oss enligt bekräftad tid.

Abonnemang

Vid tecknande av abonnemang debiteras du för resterande dagar innevarande månad och hela nästa månad. När du tecknar abonnemanget dras pengarna direkt från kortet. Det framgår tydligt vad du betalar för vid teckning av abonnemanget. Därefter löper avtalet vidare och debiteras per kalendermånad om du tillåter automatiskt dragning, då måste abonnemanget sägas upp minst 7 bankdagar före månadsskifte. Abonnentens uppsägning av avtalet skall göras skriftligt till e-post tvatten@bilmansson.com.

Om du väljer att inte tillåta automatisk dragning av betalkort kan du förlänga manuellt efter abonnemangstiden, annars sägs ditt abonnemang upp efter abonnemangstiden och tillgången spärras.

Kortinformation

Vid köp av oss med betal-eller kreditkort behandlas betalningen av Kortinlösaren. Kortinlösaren säkerställer en säker betalningslösning för Visa och MasterCard. All kortinformation lagras och administreras i enlighet med kort-nätverkens regler.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och behandlar alla dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter och dataskydd, läs mer i vår integritetspolicy.

I samband med registrering, köp och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi delar aldrig ut uppgifter på dig till andra verksamheter eller externa register.

Reklamation

Om det uppstår ett fel på en vara eller tjänst, ska du inom skälig tid kontakta oss skriftligen eller muntligen. Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.

Ångerrätt

Du har rätt till lagstadgad ångerrätt hos oss som gäller inom 14 dagar både vid saldoinsättningar och tecknande av abonnemang.